Næringsliv

Det høgteknologiske industrimiljøet i Bømlo har i stor grad sitt opphav i knoppskyting. Wichmann Motorfabrikk, kjend for sine skipsmotorar, vart seinare til Wärtsilä Norway og er framleis ei hjørnesteinsbedrift. I år 2000
vart produksjon av propellanlegg selt til John Crane-Lips

Overnatting

BØMLO HOTELL

Åpnet 1. november 2003
• Nyoppusset café og restaurant
• Rom med meget god standard
• Inntil 63 senger
• Bespisning og konferanser opptil 250 personer
• God hjemmelaget mat.

Velkommen!

SENTRUMSHOTELLET PÅ BØMLO
• Restaurant/ bar
• …

Så mange opplevingar

Brandasund, ein gamal handelsstad

Brandasund ligg idyllisk til, lengst nord i øyriket Bømlo. Brandasund har ei lang historie som handels- og gjestgjevarstad.

Staden fekk truleg namnet etter handelsmannen Jacob Brandt som budde her kring 1660. I den store sildeperioden på …

Moster

Moster, eit sentrum i tusen år…

I vikingtida var Bømlo eit sentrum i landet si historie, og Moster spela ei hovudrolle. På denne tida var sjøferdsla sœrs viktig. Vestlandet var sentrum i landet vårt, og midt i dette området låg …

Perler på ei snor

Me ser på Bømlo som ei øy med tusen perler strødde rundt. Eit vell av idyllar som lokkar med livd for vind, kvile for auga og lukt av rå natur…
Me har mykje ver!

Langevåg – eit kraftsenter
Området rundt …

Litt historie

“Utkiken rapporterte land i sikte. Det var “Siggen” på Bømmeløen”. Roald Amundsen på polarskuta “Fram” fekk på denne måten landkjenning med fedrelandet att. Slik har Siggjo og Bømlo stige fram for sjøfarande opp gjennom tidene og vore fyrste landkjenninga med